Handel w Polsce rozwija się i będzie się rozwijał nadal. Z prognoz specjalistów wynika, że dominować w najbliższej przyszłości będą sklepy o średniej i małej powierzchni, są to sklepy od supermarketów do coraz mniejszych. Natomiast rola hipermarketów w nowoczesnym handlu i gospodarce ma być coraz mniejsza, chyba że w jakiś […]

Kontakt